Platební systém

NFCtron – moderní platební systém pro festivaly a jednorázové akce

1. Na pokladně si můžete nabít jakoukoli částku na čip. Můžete nabíjet i platební kartou.
2. Doporučujeme nabít minimálně za 1000 Kč pro vaše pohodlí.
3. 1 čip může využívat více osob.
4. Co nevypotřebujete, to vám vrátíme.
5. Dobít kredit si můžete na dobíjecích místech v areálu.
6. Při obdržení čipu dostanete účtenku, na které je internetový odkaz a QR kód, pomocí nichž
můžete sledovat všechny vaše útraty on-line.
7. Účtenku si uschovejte po dobu celé akce u sebe.
8. Další kontrolu můžete provádět na jakémkoliv prodejním místě pouhým přiložením čipu k
tabletu.
9. Stánkaři vám na vyžádání sdělí zůstatek na Vašem čipu.
Příklady využití:
https://roznov.gardenfoodfestival.cz/vstupne-17
https://www.facebook.com/footfestZelec/posts/2070936032934059
https://www.instagram.com/p/BiP8bZTBSCp/?taken-by=gardenfoodfestival
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=n-CFqmtwCdU